Oberts a tothom que tingui el desig d’aprendre i aprofundir en un coneixement espiritual plural i de rigor acadèmic, els nou cursos de formació espiritual de l’UR-gruppe cobreixen els essencials indo-europeus de l’espiritualitat tradicional al dellà dels sistemes religiosos establerts. No cal tenir coneixements espirituals o filosòfics previs. Al final del curs, els participants disposaran del bagatge primordial per començar una exploració espiritual més avançada. D’altra banda, els cursos són necessaris per aquells qui vulguin passar de ser socis corresponents a socis numeraris de l’UR-gruppe.

El proper cicle dels 9 cursos de formació espiritual comença el 26 d’octubre de 2019.

Informació pràctica

Hora

El darrer dissabte del mes, de 10am a 1:15pm. Hi ha una pausa de 15 minuts a les 11:30am.

Lloc

Casino Llagosterenc (vegeu el mapa.)

Preu

La inscripció completa a tots els 9 cursos és de 100€.

Si es vol inscriure a un sol curs per separat, el cost és de 15€. El novè curs només és disponible als qui s’inscriguin a tota la formació.

La inscripció a tots els 9 cursos cobreix condició de soci corresponent de l’Associació Tradicional UR-gruppe per al primer any.

Recomanacions

És indispensable de portar llibreta per prendre notes.


Temari dels nou cursos de formació espiritual

1. els orígens

Aquest curs serveix d’introducció per a un coneixement general dels indoeuropeus, la seva història, la seva llengua, la seva societat, les ètnies que se’n deriven, el seu panteó i els seus mites. De càrrega menys espiritual, el curs és un viatge als inicis dels pobles indoeuropeus i els seus elements d’identitat comuns, tot seguint el mestratge del filòleg i historiador francès Georges Dumézil. Semblantment, s’estudiaran les principals característiques de les poblacions indoiràniques, germàniques i grecoromanes.

2. La Filosofia perenne

Partint del substrat espiritual indoeuropeu de l’UR-gruppe, aquest curs és una introducció a la filosofia perenne de la mà del novel·lista anglès Aldous Huxley. S’estudiaran els principals temes del perennialisme i les veritats compartides entre totes les religions del món. El curs es clou amb una introducció i aprofundiment de l’escola tradicionalista de René Guénon i Julius Evola.

3. L’u

Entrats en els cursos de metafísica, aquest curs se centra a l’estudi de l’U, altrament anomenat l’Absolut, en les diferents filosofies i escoles de pensament indoeuropees. De la mà del filòsof grecoromà Plotí i del filòsof indi Adi Shankara, es revisaran les conceptualitzacions més importants de l’U còsmic. Les escoles platònica, neoplatònica i estoica tindran un pes determinant en la nostra comprensió de l’U dins la tradició espiritual indoeuropea, amb el monisme radical de l’advaita vedanta hindú.

4. els Déus

Fermament centrats ja en la tradició grecoromana, el curs explica la natura de la raça dels Déus segons el gran orador romà Ciceró i el filòleg i historiador francès Georges Dumézil. Tot navegant els fonaments de la metafísica indoeuropea dels Déus, s’estudiarà el panteó dels Déus romans més importants—inclosa la Tríada Capitolina de Iuppiter, Iuno i Minerva, i de Iuppiter, Mars i Quirinus.

5. L’Home

La metafísica de la raça dels homes és un curs d’importància semblant a la dels Déus. Seguint els principis teòrics d’Evola, el curs presenta els orígens del naixement de l’home segons el mite indoeuropeu, la idea de l’aristocràcia de l’ànima i la metafísica del trifuncionalisme social de Dumézil. El curs tractarà igualment la teoria de la metempsicosi (reencarnació) i les edats de l’home i el món, amb un èmfasi especial en l’edat de ferro romana o el Kali Yuga vèdic.

6. La Tradició romana

De contingut més històric i pràctic, aquest curs tracta els elements més important de la tradició espiritual romana i la seva organització: sacerdoci i tipus de sacerdots, culte públic i privat, institucions religioses, el calendari romà antic, i les festivitats—a més d’estudiar els valors i ètica centrals del mos maiorum romà.

7. La Pràctica espiritual

De natura eminentment pràctica, aquest curs ensenya els fonaments de la pràctica espiritual—la pietas romana. Al llarg de les classes s’explicaran i ensenyaran els rituals diaris (amb les oblacions permeses), els diferents mètodes de meditació, i una introducció als bàsics del ioga i els Yoga Sutra de Patañjali.

8. Els cultes mistèrics

Apareguts a l’Antiguitat tardana hel·lenística i romana, els cultes mistèrics van ser la major expressió de saviesa espiritual al dellà de les institucions religioses públiques. En aquest curs de natura descriptiva, s’explicarà l’estructura dels cultes, la història dels cultes més importants—d’Eleusis a Mithras o Cybele—, i la importància del sincretisme hel·lènic en la formació dels diferents cultes de l’Antiguitat.

9. La Iniciació

El darrer curs de formació espiritual se centra en la natura de la iniciació espiritual o religiosa. S’ensenyen els fonaments i la història de la iniciació en la tradició indoeuropea i grecoromana, els tipus d’iniciacions que han existit i existeixen encara, i el mecanisme del procediment iniciàtic. Termes com incubació, oracles o sagrament seran d’ús comú en aquest curs.